Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ημνερομηνία Ανάρτησης: 20/0//26/1 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31/10/2018 Ημέρα: Τετάρτη Είδος Συνεδρίασης: Δημοτικό Συμβούλιο Ώρα Συνεδρίασης: 19.00 Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ στο Δημαρχείο στο Χρυσό Αρχείο Πρόσκλησης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018