Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την 12η Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου

Ημνερομηνία Ανάρτησης: 20/1//20/1 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/11/2019 Ημέρα: Δευτέρα Είδος Συνεδρίασης: Δημοτικό Συμβούλιο Ώρα Συνεδρίασης: 19.00 Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ στο Δημαρχείο στο Χρυσό Αρχείο Πρόσκλησης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης Συνεδρίασης 2019