Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημνερομηνία Ανάρτησης: 20/1//27/1 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02/12/2020 Ημέρα: Τετάρτη Είδος Συνεδρίασης: Δημοτικό Συμβούλιο Ώρα Συνεδρίασης: 19.00 Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ στο Δημαρχείο στο Χρυσό Αρχείο Πρόσκλησης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ