Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την 14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ημνερομηνία Ανάρτησης: 20/2//21/1 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/12/2020 Ημέρα: Δευτέρα Είδος Συνεδρίασης: Δημοτικό Συμβούλιο Ώρα Συνεδρίασης: 19.30 Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ στο Δημαρχείο στο Χρυσό Αρχείο Πρόσκλησης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ 2020 sighned