Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την

Ημνερομηνία Ανάρτησης: 20/6//27/0 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 30/06/2020 Ημέρα: Τρίτη Είδος Συνεδρίασης: Δημοτικό Συμβούλιο Ώρα Συνεδρίασης: 20.00 Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ στο Δημαρχείο στο Χρυσό Αρχείο Πρόσκλησης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ