Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημνερομηνία Ανάρτησης: 20/5//17/0 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21/05/2018 Ημέρα: Δευτέρα Είδος Συνεδρίασης: Δημοτικό Συμβούλιο Ώρα Συνεδρίασης: 20.00 Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ στο Δημαρχείο στο Χρυσό Αρχείο Πρόσκλησης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018