Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου

Ημνερομηνία Ανάρτησης: 20/6//25/0 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/06/2018 Ημέρα: Δευτέρα Είδος Συνεδρίασης: Δημοτικό Συμβούλιο Ώρα Συνεδρίασης: 20.00 Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ στο Δημαρχείο στο Χρυσό Αρχείο Πρόσκλησης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018