Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την

Ημνερομηνία Ανάρτησης: 20/9//21/0 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/09/2018 Ημέρα: Δευτέρα Είδος Συνεδρίασης: Δημοτικό Συμβούλιο Ώρα Συνεδρίασης: 19.30 Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ στο Δημαρχείο στο Χρυσό Αρχείο Πρόσκλησης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης Συνεδρίασης 2018