Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την 7η Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ

Ημνερομηνία Ανάρτησης: 20/7//19/0 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/07/2018 Ημέρα: Δευτέρα Είδος Συνεδρίασης: Δημοτικό Συμβούλιο Ώρα Συνεδρίασης: 20.00 Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ στο Δημαρχείο στο Χρυσό Αρχείο Πρόσκλησης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018