Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημνερομηνία Ανάρτησης: 20/8//27/0 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31/08/2020 Ημέρα: Δευτέρα Είδος Συνεδρίασης: Δημοτικό Συμβούλιο Ώρα Συνεδρίασης: 20.00 Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ στο Δημαρχείο στο Χρυσό Αρχείο Πρόσκλησης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ 2020