Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ημνερομηνία Ανάρτησης: 20/1//23/0 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/01/2020 Ημέρα: Δευτέρα Είδος Συνεδρίασης: Δημοτικό Συμβούλιο Ώρα Συνεδρίασης: 19.00 Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ στο Δημαρχείο στο Χρυσό Αρχείο Πρόσκλησης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ 2020