Διαγωνισμοί Έργων

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Έργων που πρόκειται να εκτελεστούν στην περιοχή του Δήμου. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των έργων έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Ημερομηνία Διαγωνισμού Τίτλος Έργου Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Κατηγορ. Πτυχίων Σχετικά Αρχεία
24/11/2013 26/11/2013 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δημαρχείου 72.000,00 α) στα Νομαρχιακά Μητρώα του Νομού Σερρών και β) στο Μ.Ε.ΕΠ., Α1 έως 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ 20131120_20583_aylh_dhmarxeioy[1]
20131126_praktiko_periballonta_dhmarxeioy[1]
18/10/2013 29/10/2013 Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών κτιρίων Δήμου Εμμανουήλ Παππά Σερρών 465.000,00 Α2 έως 3η τάξη εντός νομού για έργα κατ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 ή 2xΑ1 έως 2η τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ 20131029_17752[1]
20131029_praktiko_eksikonomo[1]
21/08/2013 27/08/2013 Εγκατάσταση υδρομέτρων ύδρευσης 50.000,00 α) στα Νομαρχιακά Μητρώα του Νομού Σερρών και β) στο Μ.Ε.ΕΠ., Α1 έως 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 20130827_ydrometra_50000[1]
praktiko_27_08_2013[1]
06/08/2013 13/08/2013 Προσθήκη Αίθουσας Διδασκαλίας στο Γυμνάσιο Αγίου Πνεύματος 47.850,00 α) στα Νομαρχιακά Μητρώα του Νομού Σερρών και β) στο Μ.Ε.ΕΠ., Α1 έως 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 20130813_13801_47850[1]
2013_praktiko_aithousas_gymnasiou[1]
02/04/2013 09/04/2013 Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) Δήμου Εμμανουήλ Παππά στη θέση ‘Ντράνιτσα’ 32.000,00 Νομαρχιακά ΟΔΟ ή ΜΕΕΠ Α1 έως 1ή ΟΔΟ 20130409_xada[1]
2013_praktiko_apokatastashs_xada[1]
10/12/2012 18/12/2012 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ. ΜΕΤΑΛΛΩΝ 19.650,00 Νομαρχιακά ΟΔΟ ή ΜΕΕΠ Α1 έως 1ή ΟΔΟ 20121218_22041%20[1]
20121218_praktiko[1]
10/12/2012 11/12/2012 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 23.400,00 Νομαρχιακά ΟΔΟ ή ΜΕΕΠ Α1 έως 1ή ΟΔΟ 20121211_22016%20[1]
20121210_praktiko[1]
13/11/2012 04/12/2012 Ανάπλαση πλατειών Αγίου Πνεύματος και Πεντάπολης 420.000,00 Α2 έως 3η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 έως 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 20121204_praktiko[1]
20121204_leader[1]
13/11/2012 04/12/2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Δ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 4.178.434,23 ΥΔΡ και Η/Μ (όπως αναλύονται στην αναλυτική Διακήρυξη) 20121204_ardeytiko_neoxorioy[1]
01/10/2012 23/10/2012 Ανορύξεις γεωτρήσεων 120.000,00 ΜΕΕΠ Α2 τάξεως για έργα γεωτρήσεων ή Κ/Ξ 2ΧΑ1 ή 1ης τάξης ή 2ης τάξης (εντός νομού και σε γειτονικό) 23102012_geotrhseis[1]
20121001_geotriseis[1]