ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RIVER PLUS

Δεκέμβριος 14, 2023 10:19 πμ Published by Αφήστε σχόλιο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)
and by national funds of the countries participating in the
Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.
INTERREG V-A “GREECE – BULGARIA 2014 – 2020” COOPERATION PROGRAMME
PROJECT BENEFICIARY: Municipality of Emmanouil Pappa
PROJECT: STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR, “RIVER-PLUS”
OBJECTIVE: Purchase of equipment for Pethelinos rowing track
OPERATION: 5.5.1-Enhancement of touristic infrastructures (Rowers’ facilities)
BUDGET : 145.000,00€ (ERDF: 123.250,00€ / National Funds: 21.750,00€)
(CONTRACTED BUDGET: 64.087,10€)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τις δράσεις δημοσιότητας για το έργο RIVER PLUS…περισσότερα

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Κατηγορία:

Συντάκτης sakis