Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Αύγουστος 9, 2021 8:45 πμ Published by Αφήστε σχόλιο

Ο Δήμαρχος Εμμ. Παππά ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και συγκεκριμένα δέκα πέντε (15) ατόμων για την καθαριότητα Σχολικών Μονάδων του Δήμου Εμμ. Παππά….περισσότερα

Ω18ΚΩΡΩ-6ΒΖ-1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου

Κατηγορία:

Συντάκτης sakis