ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Αύγουστος 21, 2020 1:57 μμ Published by Αφήστε σχόλιο

Ο Δήμαρχος Εμμ. Παππά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 1/2020 και να την υποβάλουν  ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: dioikep@0670.syzefxis.gov.gr

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 22/08/2020 έως και 26/8/2020.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (από 24/08/2020 έως και 26/08/2020). Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΟΧ-ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΜΕ ΑΔΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

 

Κατηγορία: , ,

Συντάκτης sakis