Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.

18/04/2021

2015PR02AP08

Περισσότερα...

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.

18/04/2021

2015PR02AP07

Περισσότερα...

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.

18/04/2021

2015PR02AP06

Περισσότερα...

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.

18/04/2021

2015PR02AP05

Περισσότερα...

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.

18/04/2021

2015PR02AP04

Περισσότερα...

Ενημέρωση και απόψεις για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στα πλαίσια της τροποποίησης την με αριθμ. Πρωτ. 3777/12-06-2012 ΑΕΠΟ της δραστηριότητας «Βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας ελαιούχων σπόρων παραγωγής φυτικής πίτας, φυτικού ελαίου, βιοντίζελ, γλυκερίνης και λιπαρών οξέων» της εταιρείας ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. που είναι εγκαταστημένη στην Τ.Κ. Παραλιμνίου Δήμου Εμμ.Παππά, Π.Ε. Σερρών Π.Κ.Μ. λόγω επέκτασης της υφιστάμενης μονάδας υποκατηγορία Α2- Ομάδα 9Η με α/α 93 παραγωγή υγρού βιοκαυσίμου.

18/04/2021

2015PR02AP03

Περισσότερα...

ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

18/04/2021

13

Περισσότερα...

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος«Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κομμωτήριο)»

18/04/2021

736

Περισσότερα...

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ(οπωροπωλείο)

18/04/2021

©™¥5©¡©-Ÿ¨£

Περισσότερα...

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

18/04/2021

2014PR04AP10

Περισσότερα...