ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ (TABLET)

Μάιος 22, 2020 1:35 μμ Published by Αφήστε σχόλιο

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Εμμ. Παππά, διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου, για την διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ (TABLET), Πρ/σμού 59.179,00 € (με Φ.Π.Α 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφειο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Εμμ. Παππά στο Χρυσό την Δευτέρα 01-06-2020 ενώποιο της αρμόδιας Επιτροπής και η καταλητικά ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνσιμού δηλ. την Δευτέρα 01-06-2020 και ώρα 11.00 π.μ…περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed-ΟΚ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ταμπλετα TEYD_v1.0

Κατηγορία:

Συντάκτης sakis