ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Νοέμβριος 17, 2021 11:53 πμ Published by Αφήστε σχόλιο

Ο Δήμαρχος Εμμ. Παππά, καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου Δημάρχου, ειδικότητας Π.Ε Νομικής Δικηγόρου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου…περισσότερα

6ΦΚΟΩΡΩ-ΚΒΜ-1-1 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Κατηγορία:

Συντάκτης sakis