ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ 01-12-2020 ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Δεκέμβριος 3, 2020 10:13 πμ Published by Αφήστε σχόλιο

Με την απόφαση του Δημάρχου, υπ’ αριθμόν 540/2020 τίθενται σε ισχύ τα εξής:

Α. Η κατάρτιση πλάνου εργασίας για την λειτουργία του Δήμου με το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό για αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας εκ περιτροπής και την εργασία εξ αποστάσεως όπου αυτό είναι εφικτό, των υπηρεσιών του Δήμου μας, από τους υπηρετούντες υπαλλήλους που δύνανται να εργαστούν, χωρίς σε αυτούς να συμπεριλαμβάνονται οι ευπαθείς ομάδες, οι τελούντες σε άδεια ειδικού σκοπού καθώς και οι υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων ώστε να παραμείνουν σε λειτουργία με βάση το διαθέσιμο προσωπικό οι παρακάτω υπηρεσίες του Δήμου :

A.Υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, πρασίνου και περιβάλλοντος (Μηχανοστάσιο, παρουσία 20 υπαλλήλων από 25)

  • Ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης( Δημαρχείο, παρουσία 2 υπαλλήλων από 4)
  • Ληξιαρχεία, Διοικητικές Υπηρεσίες (Δημαρχείο, παρουσία 3 υπαλλήλων από 6)
  • Τεχνικές Υπηρεσίες (Δημαρχείο, παρουσία 3 υπαλλήλων από 6)
  • Οικονομικές Υπηρεσίες (Δημαρχείο παρουσία 4 υπαλλήλων από 8)
  • Κέντρο Κοινότητας (Δημαρχείο, παρουσία 1υπαλλήλου από 2)
  • Κ.Ε.Π. (παρουσία 1 υπαλλήλου από 2)
  • Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας (Παρουσία 2 από 2)

            Β. Η εξυπηρέτηση των πολιτών 01-12-2020 και μέχρι νεότερης απόφασης,   θα γίνεται τις ώρες από 09.00 έως και 13.00 και με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν προηγούμενου ραντεβού.

Γ. Στις Κοινότητες η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται από τους ίδιους υπαλλήλους και τις ίδιες ώρες, όπως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα και με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν προηγούμενου ραντεβού…περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 01-12-2020

Κατηγορία:

Συντάκτης sakis