ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ.

Νοέμβριος 29, 2021 1:24 μμ Published by Αφήστε σχόλιο

Ο Δήμαρχος ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ, με την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αριθ. 428/2021 απόφασής του, ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ για την περίοδο από 01-11-2021 έως 31-10-2022…περισσότερα

6ΒΒΑΩΡΩ-9ΤΕ-1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Κατηγορία:

Συντάκτης sakis