ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Αύγουστος 10, 2021 10:46 πμ Published by Αφήστε σχόλιο

Σας Κοινοποιούμε σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ την ανακοίνωση για την πρόσληψη δέκα πέντε (15) καθαριστών- στριών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου….περισσότερα

Ω18ΚΩΡΩ-6ΒΖ-1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατηγορία:

Συντάκτης sakis