Πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Εμμ. Παππά. (Ορθή επαναληψη).

Αύγουστος 24, 2020 2:00 μμ Published by Αφήστε σχόλιο

Ο Δήμαρχος Εμμ. Παππά γνωστοποιεί την πλήρωση μίας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα, για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών συντονισμού και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Εμμ. Παππά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, ήτοι από την Τρίτη 25-08-2020 έως και 31-08-2020 και ώρα 15.00΄ στο πρωτόκολλο του Δήμου, υπόψη της Προϊσταμένης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μόσχου Κυριακής…

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ

Κατηγορία: ,

Συντάκτης sakis