ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ (ΙΔΟΧ)

Απρίλιος 8, 2020 1:59 μμ Published by Αφήστε σχόλιο

Ο Δήμαρχος Εμμ. Παππά ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα τεσσάρων   (4) εργατών/τριών καθαριότητας εξωτερικών χώρων, προσωπικό καθαριότητας, δύο  (2) συνοδών απορριμματοφόρων και ενός  (1) οδηγού απορριμματοφόρου-φορτηγού για την κάλυψη πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας  του Δήμου μας…περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Κατηγορία:

Συντάκτης sakis