Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου, 03-11-2020.

Οκτώβριος 29, 2020 11:07 πμ Published by Αφήστε σχόλιο

Η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου, συνεδριάζει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο στο Χρυσό. Η συνεδρίαση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (e-mail), η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19) θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς…περισσότερα

πρόσκληση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Κατηγορία:

Συντάκτης sakis