Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης, αποδέσμευση προτάσεων ανάληψης

09/01/2015

167

Περισσότερα...

Ορισμός Δικηγόρου

09/01/2015

166

Περισσότερα...

Ψήφιση πιστώσεων οικον. έτους 2014

09/01/2015

164

Περισσότερα...

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση πίστωσης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και των όρων διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Δήμου και Νομικών Προσώπων έτους 2015

09/01/2015

163

Περισσότερα...

Ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση Πέτρουλα

09/01/2015

162

Περισσότερα...

Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή

09/01/2015

161

Περισσότερα...

Εκλογλη Αντιπροέδρου

09/01/2015

160

Περισσότερα...

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

14/04/2021

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

Περισσότερα...