Έγκριση πρότασης προϋπολογισμού 1.450.000€ από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Φεβρουάριος 14, 2018 10:13 πμ Published by Αφήστε σχόλιο

Ολοκληρώθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η διαδικασία της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για την δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών».

Επιλέχθηκαν οι 71 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία και συνολικό προϋπολογισμό 88.6 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των οποίων και η πρόταση του Δήμου Εμμανουήλ Παππά για το έργο <<Αναβάθμιση Δικτύων Ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Πνεύματος, Εμμανουήλ Παππά, Δαφνουδίου, Τούμπας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά>> προϋπολογισμού 1.450.000€

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.

ECON-6A6

Κατηγορία:

Συντάκτης empapa